Khám phá top 10 quần đảo hồ lớn nhất thế giới

0
52

Đảo hồ (hay quần đảo hồ) là những đảo nằm trong hồ. Chúng là một dạng đảo được hình thành bởi nhiều quá trình như xói mòn, động đất, tác động của thiên thạch, trầm tích và các hoạt động núi lửa.

Đảo Manitoulin
Đảo Manitoulin, Canada

Đảo René-Levasseur, Canada
Đảo René-Levasseur, Canada

Đảo Olkhon
Đảo Olkhon, Nga

Đảo Samosir
Đảo Samosir, Indonesia

Đảo Royale
Đảo Royale, Hoa Kỳ

Đảo Ukerewe
Ukerewe, châu Phi

Đảo thánh Joseph
Đảo Thánh Joseph, Canada

Đảo Drummond
Đảo Drummond, Hoa Kỳ

Đảo Idjwi
Idjwi, Cộng hòa dân chủ Congo

Đảo Ometepe
Đảo Ometepe, Nicaragua.

Tổng hợp