Sắp sửa đổi, bổ sung Luật đất đai

0
759

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 484/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và bảo đảm những nội dung chính sách đất đai đề xuất có cơ sở lý luận và thực tiễn, khả thi trên thực tế.

Theo Kế hoạch này, Bộ sẽ có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Đề cương báo cáo đánh giá 03 năm tổ chức thi hành Luật. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 03 miền (dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017).

Sap sua doi, bo sung Luat dat dai
Ảnh minh hoạ

Dự kiến trong quý II/2017, Bộ sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung Luật đất đai; gắn với hội thảo chuyên đề trong sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương.

Song song với đó, Bộ sẽ xây dựng báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật đất đai và những định hướng sửa đổi Luật đất đai; báo cáo đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Để tổ chức thực hiện, Bộ sẽ thành lập Ban chỉ đạo do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ như Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo Kế hoạch.

Theo ReaTimes