Những kiểu vận chuyển chất nhất quả đất

0
578

Từ hàng hóa đến con người, từ nhiều đến rất nhiều đều được vận chuyển đi một cách hết sức “bá đạo”.

Ai đếm được trên xe có bao nhiều người không?
Ai đếm được trên xe có bao nhiều người không?

Có bao nhiêu anh chở hết.
Có bao nhiêu anh chở hết.

Xe nhỏ nhưng chở thứ to.
Xe nhỏ nhưng chở thứ to.

Đây là xe lửa?
Đây là xe lửa?

Có bao nhiêu anh cân hết.
Có bao nhiêu anh cân hết.

Siêu vận chuyển.
Siêu vận chuyển.

Đỉnh cao của xe đạp 3 bánh là đây...
Đỉnh cao của xe đạp 3 bánh là đây…

... Và đây nữa.
… Và đây nữa.

Ai nói xe đạp không thể chở nhiều được.
Ai nói xe đạp không thể chở nhiều được.

Tuổi nhỏ nhưng chở hàng to.
Tuổi nhỏ nhưng chở hàng to.

'Đôi bạn cùng tiến'.
‘Đôi bạn cùng tiến’.

Theo VnExpress