Lịch thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT chuẩn nhất

0
1012

Lịch thi THPT Quốc gia 2017 chính thức của bộ GD&ĐT: Ngày 21/06 phổ biến quy chế thi, thi chính vào các ngày 22 – 24/6.

Lịch thi THPT Quốc gia 2017 chính thức đã được bộ Giáo dục và đào tạo công bố ngày 13/2/2017. Theo đó, 14h ngày 21/6, các thí sinh sẽ đến phòng thi nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 22/6, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán. Ngày 23/6, buổi sáng thí sinh thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 24/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân.

Lịch thi THPT Quốc gia 2017 chính thức.

Sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2017, các đơn vị sẽ phải hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 6/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7/7. Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7.

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia 2017 được tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm). Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

Công Luân/NĐT