Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng từ năm học 2019-2020

0
907

Mặc dù Quốc hội cho phép lùi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới tối đa 2 năm, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu triển khai chương trình mới ngay từ năm học 2019-2020.

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, theo yêu cầu của Nghị quyết 88, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới, chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc đến tháng 9/2017, nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học chưa bảo đảm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày tờ trình. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, cho phép bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022.

Để đảm bảo đạt tiến độ này, Bộ trưởng yêu cầu ban quản lý chương trình hoàn thiện dự thảo các chương trình môn học, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trước ngày 12/1/2018; có kế hoạch biên soạn sách trình Bộ trưởng ký ban hành trước ngày 31/1/2018.

Các trường sư phạm lựa chọn, lập danh sách giảng viên trẻ, có năng lực để Bộ cử đi nước ngoài đào tạo chuyên gia về phát triển chương trình giáo dục phổ thông, gửi danh sách về bộ trước ngày 30/6/2018.

Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chủ trì xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, quy trình lựa chọn giáo viên và cán bộ cốt cán, khung năng lực giáo viên… Các chuẩn trên sẽ được Bộ ban hành trước ngày 31/1/2018.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các sở giáo dục chủ động rà soát đội ngũ giáo viên và có biện pháp giải quyết số giáo viên thừa, thiếu từng cấp học, môn học, báo cho Bộ trước ngày 30/6/2018.

Bộ cũng sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đào tư cùng chính quyền địa phương ưu tiên đảm bảo bố trí ngân sách để thực hiện đúng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Mỹ An (T/h)