Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ

0
1467

Hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Những bức ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ, được trích ra từ ấn phẩm “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, xuất bản tháng 11/1970.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Chân dung nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Chân dung đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô năm 1923. Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 ở Moscow, người về Quảng Châu hoạt động cách mạng.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945. Người về Việt Nam từ năm 1941 và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi vào tháng 8/1945.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tháng 2/1946.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp ngày 31/5/1945.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Là người sáng lập và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch Biên giới năm 1950.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Tại căn cứ Việt Bắc, Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Chân dung Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Bác Hồ vào tháng 5/1956.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Người nói chuyện với các học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
“Người ngồi đó với cây chì đỏ/ Vạch đường đi từng bước, từng giờ” – Thơ Tố Hữu.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Hồ Chủ tịch cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Bác Hồ trong trang phục của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Lời của Bác đồng hành cùng dân tộc: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ
Hình ảnh giản dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Theo Kiến Thức