Có thể cải thiện trí tuệ cảm xúc không?

0
189

Nói về trí tuệ, có thể bạn nghĩ rằng mình khá thông minh. Thế còn trí tuệ cảm xúc thì sao?