Từ vựng chủ đề: Du lịch và khách sạn

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn nhóm từ vựng cơ bản trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Nhóm từ vựng thông dung  Airline...

Không phải tiếng Anh, đây mới là ngoại ngữ nên học khi còn trẻ...

Tiếng Anh đã trở nên quá phổ biến, nên việc biết thêm một ngoại ngữ khác đương nhiên sẽ mang lại rất nhiều lợi...