3 điều kiện mới bắt buộc đối với hướng dẫn viên du lịch, từ 1/1/2018

0
721

Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản số 1342/TCDL-LH đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thực hiện triển khai quản lý Hướng dẫn viên (HDV) du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Ảnh minh họa
Văn bản nêu rõ, Luật Du lịch năm 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo quy định của Luật Du lịch 2017, hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi đáp ứng cả 3 điều kiện sau: 1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch; 2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; 3. Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
Nhằm triển khai quy định trên của Luật Du lịch 2017 và để các hướng dẫn viên du lịch hoạt động đúng luật, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thông báo và hướng dẫn các hướng dẫn viên tiến hành thực hiện quy định tại mục 2 nêu trên. Đồng thời đề nghị các Sở chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh/thành tạo điều kiện thành lập tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch – tổ chức giúp bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên trong việc tuân thủ pháp luật.
Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Du lịch trước ngày 30/11/2017.
Theo Tổng cục Du lịch