Bên trong khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng

0
13

Chưa được cấp phép xây dựng và hoạt động kinh doanh nhưng khách sạn Panorama Mã Pì Lèng (Hà Giang) luôn kín phòng, khách ra vào tấp nập.