Trang chủ Sức khỏe Rèn luyện thân thể Muốn 100 năm trường thọ, hãy làm theo 10 điều của Hải...

Muốn 100 năm trường thọ, hãy làm theo 10 điều của Hải Thượng Lãn Ông

0
193
Mười lời khuyên được viết bằng thể thơ lục bát, giản dị dễ học, hàm chứa trí tuệ uyên thâm của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Là một đại danh y tài năng xuất chúng, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hết lòng thương yêu người bệnh, một nhân cách cao thượng và là một nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng của dân tộc ở thế kỷ XVIII. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam; và các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.

Về tên hiệu Hải Thượng Lãn Ông: Hải Thượng là 2 chữ viết tắt của quê hương (Hải là Hải Dương, Thượng là phủ Thượng Hồng; Lãn Ông nghĩa là “ông lười”, là không màng đến danh lợi.

Những gì ông để lại có giá trị xuyên suốt hơn 200 năm lịch sử cho đến tậm hôm nay. Thực hiện những điều khuyên răn của ông, đối với sức khỏe chúng ta mà nói muôn vàn lợi ích. Dưới đây là 10 lời khuyên của ông:

Vệ sinh phép giữ thân mình
Sao cho khoẻ mạnh an ninh mới là
Mười điều cơ bản đề ra
Thứ nhất: làm lụng, hai là nghỉ ngơi

Ba là đừng trái tiết trời
Xông pha mưa gió nắng nôi lạnh lùng
Còn khi dịch lệ cuồng phong
Biết chừng mà tránh, mà phòng mới yên

Thứ  thị hiếu chớ quên
Mắt trông ham muốn, lòng quên cương thường
Sinh ra làm bậy làm xằng
Chữ “tham” sánh với chữ “thâm” một vần

Năm là cần phải thủ chân
Giữ lòng trong sạch cho thần được yên
Định tâm như kẻ tham thiền
Bỏ lòng lợi dục đua chen đường đời

Sáu là ngủ dậy theo thời
Luyện thân, luyện khí đứng ngồi thong dong
Làm cho khí huyết lưu thông
Chân tay cứng cáp trong lòng thảnh thơi.

Thanh Ngọc