Kiên Giang: Xây dựng tuyến giao thông Thứ Hai đến Công Sự

0
1266

Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa thẩm tra và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình tuyến thông thông đường bộ từ Thứ Hai, huyện An Biên đến Công Sự thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Đường ĐT.966 về huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Dự án được đầu tư với tổng nguồn vốn 200 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2016 thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến 2020.

Tuyến giao thông này được đầu tư xây dựng với chiều dài 28,058 km và xây dựng mới 18 cây cầu. Khi tuyến giao thông hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của người dân 02 huyện An Biên và U Minh Thượng cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã, hội vùng U Minh Thượng hiện nay và trong thời gian tới./.

Phương Nam