Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

0
750

Trong tháng 4/2017, một số chính sách mới liên quan đến tiền lương, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Theo đó, chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng được quy định như sau:

Mức lương thực hiện bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Quy dinh moi ve tien luong, phu cap co hieu luc tu thang 4/2017

Hệ số lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất lên đến 6.65 và thấp nhất là 2.70.

Ngoài ra, quy định các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng như sau:

Phụ cấp thâm niên vượt khung;Phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2017, các chế độ được tính hưởng từ được tính hưởng kể từ ngày 01/07/2016.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra ngành GTVT

Từ ngày 01/4/2017, Thông tư 01/2017/TT-BNV về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo vào cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II và Khoản III Thông tư 02/2005/TT -BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, hệ số phụ cấp cho Đội trưởng, Phó Đội trưởng tại các đơn vị cụ thể như sau:

Quy dinh moi ve tien luong, phu cap co hieu luc tu thang 4/2017

(Theo Thời đại)