Dự kiến miễn, giảm thuế đối với nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

0
750

Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

Theo bản dự thảo, công ty khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tự thỏa thuận về giá trị phần vốn góp, cổ phần, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ cổ phần tại doanh nghiệp được hình thành hoặc được tăng vốn từ hoạt động đầu tư. Các thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.

Nhà đầu tư cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: có thu nhập bình quân trong 2 năm gần nhất năm nộp hồ sơ tối thiểu là 200 triệu đồng Việt Nam; hoặc tổng tài sản (bao gồm cả tài sản của vợ/chồng), trừ đi các khoản nợ của cá nhân nhà đầu tư và khoản nợ của vợ/chồng tối thiểu 500 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư là tổ chức, thì cần có tổng tài sản trên bản báo cáo tài chính năm trước liền kề là 01 tỷ đồng.

Dự thảo nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này là hết sức cần thiết, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn khách quan.

Hiện nay, Dự thảo luật đang được lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo gồm 7 chương, 40 điều đã được biên soạn sau khi tham khảo kinh nghiệm của Singapore, Canada, Hoa Kỳ, EU,…

Hiểu Khánh